Coachning

Introduktion

“Det tar mycket mer energi att hålla emot och inte våga vara i det som är, än att möta upp det”

Många människor går runt i livet och är rädda för att komma i kontakt med sin smärta. Genom att skydda, dölja, manipulera, hota, förtränga o.s.v. försöker man undvika att någon råkar aktivera smärtan. Detta är ett ständigt arbete som tar mycket energi. Vilket gör att det blir mycket svårt att njuta av livet.

Mycket av den själsliga smärta vi upplever har att göra med att vi inte kan acceptera det som är och att vi inte klarar av att känna det vi känner. Vi vill vara någon annan (snyggare, rikare, klokare, friskare), uppleva något annat, känna något annat, ha ett annat jobb, vara någon annanstans, vara i en annan relation o.s.v. istället för att omfamna och uppleva det vi har, det vi känner och den vi är just nu. Visst, det är bra att försöka skapa och leva det liv vi vill leva, men ännu viktigare att kunna älska det liv vi faktiskt lever.

Smärtan är med andra ord själva ”glappet” mellan det vi upplever och det vi tror att vi ska uppleva. Vi upplever själslig smärta för att vi inte kan acceptera att det är som det är. Detta betyder för den skull inte att vi alltid ska ha det som vi har det. Om vi kan acceptera det som händer här och nu, har vi tvärtom större möjlighet och ork att göra de förändringar vi vill göra.

Jag hörde för inte så länge sedan i ett mycket inspirerande radioprogram en kvinna berätta om sin tuffa uppväxt som i många år av hennes liv hade hållit henne ”fången”, men hur hon hade vågat utmana sina rädslor och numera mår hon bra och lever ett bra liv…hon sa ” Det tar mycket mer energi att hålla emot och inte våga vara i det som är, än att möta upp det”. Hon ville inspirera och visa andra i liknande situationer att det går att förändra det som är mest jobbigt och svårt av allt…det går inte snabbt utan tar tid….men finns viljan att leva så går det!!

Det finns förstås många olika orsaker till att människor inte lever de liv de längst inne vill/önskar leva. Det är omöjligt att ändra på orsakerna/händelserna som har format en människa tidigare i livet. Du kan välja att våga se på, möta och omfamna de händelser och eventuella rädslor och hinder som fortfarande ligger i vägen för att våga leva fullt ut….och då börjar ett nytt kapitel i Ditt liv! Det hela börjar med en insikt om hur det är just NU!

Som sexsibilitycoach skapar jag det trygga ”rummet” och stödjer och coachar Dig med samtal och övningar där Du kan bli mera närvarande. Det är Din träning och det är Du som gör jobbet! När Du är närvarande kommer ofta insikter och eller känslor upp som Du sedan i din takt med mitt stöd kan utmana och möta/acceptera. Vi tränar på det som just Du behöver för att börja leva Ditt liv som Du önskar och vill!

ALLA människor är välkomna till mig oavsett härkomst, kön och sexuell läggning. Kom själv eller som par.

Vad menas med Sexsibility ?

Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) står för en sexualitet med sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla våra delar får vara med – vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus.

Sexsibility är bl.a. inspirerat av Tantrisk och Taoistisk sexualitet men är anpassat till dagens modernare samhälle och levnadssätt.

Vad är Sexsibilitycoachning?

Sexsibilitycoachning skall inte förväxlas med terapi. Inom terapi kan man ofta medvetet aktivt bearbeta klientens traumatiska upplevelser på olika sätt.

Sexsibilitycoachning utgår istället ifrån att det i allmänhet inte är så viktigt att veta exakt vad det var tidigare i livet som format ens nuvarande livssituation. Det som redan skett kan ju inte ändras eller göras ogjort. Självklart är det dock ändå bra att ha ett hum om/förståelse för hur tidigare händelser påverkar mitt liv idag.

Målet med Sexsibility-coachning är att med respekt för klientens gränser hjälpa klienten:

 • Att bli mera närvarande i sig själv
 • Att kunna acceptera och omfamna det som är NU
 • Att tillåta sig att känna det man då känner
 • Att älska sig själv precis som man är
 • Att börja njuta mer av livet
 • Att känna sig mer levande
 • Att uppleva den kärlek som alltid finns inom oss här och nu.

Det som sägs och görs under en coachningssession stannar mellan Dig och mig.

Vad skiljer sexsibilitycoachning från annan typ av coachning?

Förutom samtal innefattar sexsibilitycoachning oftast praktiska övningar med ljud, andning och rörelser.

Det kan även ingå fysisk beröring mellan klienten och coachen som utformas inom trygga gränser efter vad just Du som klient behöver träna på.

Inom sexsibilitycoachning får alla typer av känslor finnas. Uppkommer det sexuella känslor får även dessa finnas utan att varken förträngas eller motarbetas men att man för den skull inte agerar på dessa känslor.

Genom att inte förtränga eller motarbeta några känslor även inkluderat den sexuella känslan finns det förutsättningar att kunna coacha en klient på ett mer ”komplett” sätt eftersom just “allt” får vara med!

Den sexuella energin är vår livsenergi och grunden till att leva ett levande liv!

Sexsibilitycoachning uppmuntrar ett bejakande av sin livsenergi och sin egen andlighet. Andlighet har inget alls att göra med religion utan handlar istället om att man för en stund kommer ihåg och upplever vem man själv verkligen ÄR!

Vad gör man under en coachningssession?

Det är Dina förutsättningar och där Du är i din process som utgör utgångspunkten. Vad vi sedan gör under en coachningssession beror på vad just Du önskar ha stöd med eller vad du behöver.

Vi tränar på det som just Du behöver träna på tex

 • Att våga känna det Du verkligen känner
 • Att vara mer närvarande
 • Kommunikation
 • Mer själslig/andlig kontakt med dig själv

Allt under en coachningssession är i första hand upplevelsebaserat. I många övningar kommer vi att använda oss av andning, ljud och rörelse för att kunna komma i kontakt med och släppa på hämningar och blockeringar. Vi använder oss av beröring, massage och olika övningar där alla sinnena får vara med. Vi använder ofta övningar inspirerade från Tantrisk och Taoistisk sexualitet.

 • Vi gör enkla övningar som steg för steg gör att Du får bättre kroppskännedom.
 • Övningar som helar (läker) din skuld och skam.
 • Övningar som ökar din förmåga att bli mer närvarande, att tillåta dig att njuta.
 • Övningar som hjälper Dig att öppna Ditt hjärta och våga vara nära dig själv och andra.

Det handlar alltså inte om att vara allt för målinriktad, utan mer om att träna sig på att vara mer närvarande. Den öppna frågan är: ”Vad kan jag/vi göra här och nu som bidrar till att Du skall kunna träna på det just Du behöver träna på?

En del av tiden går också till att samtala och att få dela sina upplevelser.

Självklart stannar allt som sägs och görs mellan Dig och mig.

Varför behöver man träna, och vad behöver man träna på?

Om vi har svårt med tex ögonkontakt undviker vi ögonkontakt och behöver träna på det. Har vi svårt med att visa oss nakna undviker vi att visa oss nakna och behöver då träna på just det. Har vi svårt med fysisk eller emotionell närhet så behöver vi träna på just det. Det är också bra att träna oss på att kunna kommunicera våra behov på ett sådant sätt att andra kan förstå vad vi menar (vilket ju då ökar våra chanser att få det vi behöver). Har vi tex vidare svårt med beröring, närhet, intimitet, kärlek, relationer och sexualitet så brukar vi hitta på mer eller mindre sofistikerade strategier för att undvika just det svåra, men igen är det precis just det svåra vi behöver träna oss på!

Men om jag inte VILL vara nära någon annan, visa mig naken, ha intimitet, sexualitet, en relation osv , behöver jag träna då? Det finns INGET som är varken rätt eller fel! Vi har alla själva ett ansvar för hur vi vill leva och ha det i våra egna liv (oavsett vad andra tycker). Är man nöjd med hur saker och ting är behöver man absolut inte gå till en sexsibilitycoach eller någon annan heller för den delen.

Om man däremot innerst inne inte mår bra och egentligen längtar efter tex närhet, beröring, en relation, ögonkontakt, intimitet, sex…men inte vågar/klarar det…då är man ju inte sann mot sig själv. Man lever inte sitt liv särskilt levande eftersom man låter rädslorna styra. Det finns då all anledning att överväga att ta hjälp, tex hos en sexsibilitycoach.

Telefoncoachning

Att genomföra coachning på plats är förstås det mest effektiva, men det finns också situationer där coachning via enbart samtal (via telefon alternativt Skype) kan vara ett bra stöd för de som inte kan komma till Linköping eller Stockholm. Telefoncoachning kan även vara ett komplement till coachningssessioner på plats.

Coachning av par

Coachningssessioner för par bygger på samma grund som coachning av en enskild, dvs på upplevelsebaserade övningar men som riktar sig mer åt den gemensamma upplevelsen, men även på det som eventuellt hindrar närhet/intimiteten.

Kanske har Ni fastnat i gamla mönster/vanor och vill ha lite guidning i hur Ni kan hitta tillbaka till mera av intimitet/närhet.

Kanske behöver Ni träna mer på att kommunicera önskningar/behov/gränser? Kanske vill Ni träna på mer inkännande beröring, sinnlig massage?

Kanske har Ni egna speciella idéer och önskemål?

Hör av Er!